Вітаємо,
Кошик
Авторизуйтесь щоб отримати знижку
від 25 до 30%
та розширені можливості!
Угода користувача

УГОДА і ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ КОРИСТУВАЧАМИ

(далі – Угода та Правила)

Згода на обробку персональних даних.
Я (надалі «Користувач») погоджуюсь з умовами цієї Угоди користувача і, використовуючи веб-сайт: livesta.com.ua  (надалі – «Веб-сайт») та/або мобільний додаток LIVESTA (надалі – «Мобільний додаток») та/або інші сервіси, при замовленні, листуванні, телефонній розмові, залишенні відгуків тощо, надаю згоду на обробку і захист своїх персональних даних, як Користувача, в обсязі, порядку, відповідно до мети обробки згідно з Положенням про обробку персональних даних, розміщеному : (надалі – «Положення» та/або «Положення про обробку і захист персональних даних»).
Проставляючи відмітку «Я підтверджую» мені відомо та я таким чином надаю свою згоду на використання та передачу ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС» моїх персональних даних для їхньої обробки, третім особам на умовах конфіденційності в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Таке використання та/або передача можуть здійснюватися винятково з метою виконання даної Угоди, у порядку та на умовах визначеною Політикою про захист персональних даних. При передачі персональних даних Користувача третім особам, з метою вказаною в даному пункті ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС» використання третіми особами персональних даних Користувача винятково з метою, визначеною даною Угодою і для його виконання, а також забезпечення належного захисту від несанкціонованого доступу до них з боку третіх осіб.
Необхідно уважно ознайомитися з цими Умовами до початку користування Веб-сайтом Веб-сайтом, ви погоджуєтесь виконувати умови цієї Угоди. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди, просимо вас відмовитися від користування Веб-сайтом.
Ця Угода та Правила регламентують порядок використання Користувачами – Веб-сайту і всіх додаткових ресурсів, розміщених на ньому, в тому числі регламентує взаємовідносини між Користувачами і Адміністрацією Веб-сайту.

1 . Тлумачення термінів, загальні поняття та визначення.

 1.1. Адміністрація Веб-сайту – ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС», юридична особа, що зареєстровано і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження: 90140, Закарпатська обл., Хустський р-н, село Гребля,347, ідентифікаційний код: 44760590.
1.2. Веб-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, які забезпечують доступ необмеженому колу осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет. Веб-сайт розміщений в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://livesta.com.ua, а також його піддомени і версії для інших апаратних платформ.
1.3. Користувачі Веб-сайту/Користувачі – будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ на Веб-сайт і використання ресурсів Веб-сайту за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Зареєстрований користувач Веб-сайту – фізична особа, яка здійснила процес реєстрації і створила на Веб- сайті свій обліковий запис. Зареєстрованому користувачу Адміністрація Веб-сайту надає доступ до додаткових ресурсів Веб-сайту.
1.5. Контент – інформаційне наповнення Веб-сайту складається з:
Контент Адміністрації Веб-сайту – тексти, графіка, аудіо -, відео-, фото-, інше інформаційне наповнення Веб-сайту, яке здійснює Адміністрація Веб-сайту.

1.6. Контент користувача – матеріали (текстові, графічні, аудіо -, відео-, фото-, інше ) в електронному вигляді, які Зареєстрований користувач завантажує на Веб-сайт.
Адміністрація Веб-сайту може встановлювати вікові обмеження для доступу до Контенту, Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується утримуватись від доступу до такого Контенту .

1.7. Коментарі – словесне обговорення якої-небудь теми, матеріалів в чатах, на форумах, в блогах, інше; в тому числі висловлення своєї позиції, думки, інше .
1.8. Обліковий запис – запис містить відомості, необхідні для авторизації (підтвердження прав) Зареєстрованого користувача в момент доступу до додаткових ресурсів Веб -сайту і включає такі відомості: електронна пошта (логін ) і пароль доступу .


2 . Реєстрація та умови використання Веб-сайту.
2.1. Користувач:
2.1.1  Використання Користувачем Веб-Сайту, Зареєстрованим користувачем Веб-сайту (незалежно від дати його реєстрації ) додаткових ресурсів розміщених на ньому, означає беззастережну згоду з усіма пунктами цієї Угоди та Правил і прийняття їх умов, у тому числі з усіма його змінами та доповненнями.
2.1.2. Процес реєстрації: Користувачеві бажаючому зареєструватися на Веб- сайті необхідно зайти в меню «Реєстрація» і заповнити реєстраційну форму, що складається з обов’язкових полів і полів для заповнення.
2.1.3. Обов’язкові поля для заповнення :
– Ім’я  Користувача;
– Прізвище Користувача.
– Номер мобільного телефону Користувача.
– Електронна адреса Користувача.

– Населений пункт Користувача.
2.1.4. Користувач, який здійснює реєстрацію на Веб-сайті гарантує, що досяг 18 річного віку на дату проведення реєстрації, Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується утриматись від реєстрації на Веб-сайті. У разі порушення умов цього пункту, Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності, а відповідальність за порушення умов даного пункту покладається на батьків або інших законних представників (усиновителів, опікунів, піклувальників) Користувача, який не досяг необхідного віку .
2.1.5. Зареєстрований користувач гарантує достовірність, точність даних зазначених під час реєстрації, при цьому Адміністрація Веб-сайту не перевіряє надану останнім інформацію, а відповідальність за порушення умов даного пункту покладається на Зареєстрованого користувача. Адміністрація Веб- сайту не буде розкривати інформацію про зареєстрованих користувачів третім особам, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів згідно із законодавством України.
Після заповнення полів реєстраційної форми і натиснення кнопки “зареєструватися”, вважається, що реєстрація пройшла успішно (створено обліковий запис і зареєстрованого користувача).

2.1.6,. Зареєстрований користувач Веб-сайту самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, здійснювані з використанням його облікового запису і забезпечує зберігання пароля доступу до облікового запису Веб-сайту, останньому слід негайно повідомити Адміністрацію Веб-сайту, шляхом відправки повідомлення через форму зворотного зв’язку, про будь порушення схоронності або несанкціоноване використання його облікового запису, якщо про таке йому стало відомо.
2.1.7. Зареєстрований користувач розуміє і погоджується, що розміщуючи на свій ризик матеріал, коментар, інше під своїм обліковим записом на Веб- сайті, останній буде в повному обсязі доступний для користувачів Веб-сайту в мережі Інтернет, без будь-яких обмежень, за винятком обмежень введених Адміністрацією Веб-сайту.
2.1.8. Зареєстрований користувач Веб-сайту в будь-який момент на свій розсуд і без направлення попереднього повідомлення Адміністрації Веб-сайту може видалити свій обліковий запис і тим самим припинити використовувати додаткові ресурси, розміщені на Веб-сайті, при цьому матеріали (контент Користувача) і коментарі розміщені у видаленому обліковому записі, Адміністрація Веб-сайту має право не зберігати і не відновлювати.

2.1.9. Користувач повною мірою усвідомлює і підтверджує, що Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи крім іншого, упущену вигоду, що виникають внаслідок:
– Використання або неможливості використання Веб-сайту;
– Неуповноваженого доступу до облікового запису Зареєстрованого користувача третіми особами;
– Заяви, коментарі третіх осіб на Веб-сайті;
– Видалення Адміністрацією Веб-сайту матеріалів, коментарів зареєстрованих користувачів, у тому числі блокування облікового запису Зареєстрованого користувача;
– Інші випадки, що мають відношення до використання ресурсів Веб-сайту.

2.2. Адміністрація Веб-сайту.
2.2.1. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за розміщений Зареєстрованим користувачем матеріал, коментарі на Веб-сайті, проте в разі допущення Зареєстрованим користувачем порушень має право видалити даний матеріал (контент користувача ), коментар, а у разі повторного порушення заблокувати обліковий запис Зареєстрованого користувача.
2.2.2. Адміністрація Веб-сайту самостійно визначає перелік сервісів Веб-сайту, що надаються для поліпшення сервісу, інше, при цьому Адміністрація Веб-Сайту може припинити надавати ряд або всі сервіси надаються Зареєстрованим користувачам Веб-сайту виключно на свій розсуд і без направлення попереднього повідомлення.
2.2.3. Адміністрація Веб-сайту докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу Веб-сайту, додаткових ресурсів розміщених на ньому, проте не несе відповідальності і не гарантує повну або часткову втрату матеріалів (контенту), коментарів, інше, що були розміщені на Веб-сайті, в тому числі за недостатню якість або швидкість надання послуг з розміщення, відтворенню та демонстрації матеріалів на Веб-сайті.
2.2.4. Адміністрація Веб-сайту може припинити (видалити) дію облікового запису Зареєстрованого користувача в тому випадку, якщо обліковий запис не використовується протягом 12 (дванадцяти) місяців, при цьому матеріали (контент Користувача і коментарі, розміщені в такій облікового запису, Адміністрація Веб-сайту має право не зберігати і не відновлювати.


3 . Виключення гарантій.
3.1. Адміністрація Веб-сайту надає сервіс Веб- сайту на умовах «як є» і не надає будь-яких гарантій і запевнень.
3.2. Адміністрація Веб-сайту, не гарантує Користувачеві, що:
– Веб-сайт буде відповідати вимогам і потребам Користувача;
– Веб-сайт функціонуватиме безперебійно, постійно, безпомилково і безпечно;
– Інформація, отримана в результаті використання Веб-сайту, буде точною і достовірною;
– Будуть виправлені дефекти в експлуатації або функціональності будь-якого програмного забезпечення, доопрацювання програмного забезпечення, що забезпечує роботу наданого сервісу Веб-сайту;
– Дотримання конфіденційності щодо розміщеного зареєстрованим користувачем матеріалу (- ів), коментаря (- ів).

4. Права інтелектуальної власності.

4.1. Адміністрація Веб-сайту дотримується політики дотримання прав інтелектуальної власності щодо будь-якого матеріалу, коментарів розміщених на Веб-сайті, тому Адміністрація в разі порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, тим чи іншим Користувачем, має право застосувати процедуру обмеження на використання.
4.2. Будь-яка особа, яка вважає, що його авторські та/або суміжні, та/або інші права, а також законні інтереси порушені у зв’язку з розміщенням через Облікову запис на Веб-сайті конкретні матеріали, коментарі, має право повідомити про це Адміністрацію Веб-сайту шляхом відправки повідомлення через форму зворотного зв’язку.
4.3. Зареєстрований користувач підтверджує, що володіє правами на матеріал, коментарі, розміщені через обліковий запис на Веб-сайті, в тому числі право використовувати способом подання матеріалів, коментарів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до таких матеріалів, коментарям з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, у тому числі дозволяти і забороняти таке використання, а також перешкоджати неправомірному використанню, без обмеження по термінах і території використання, з правом передачі третім особам.
4.4. Зареєстрований користувач гарантує, що люди, чиє зображення та виконання зафіксовані в матеріалах розміщених через обліковий запис Веб-сайту, надали дозвіл на їх фото-, відеозйомку і згоду на використання такого матеріалу з їх участю будь-яким можливим способом, а в разі будь-яких претензій самостійно і за свій рахунок дозволить такі скарги, претензії і позови з такими особами, без залучення Адміністрації Веб-сайту.
4.5. Зареєстрований користувач погоджується, що у разі пред’явлення до Адміністрації Веб-сайту будь-яких претензій, скарг чи позовів у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної власності чи немайнових прав фізичних осіб, Зареєстрований користувач, що розмістив даний матеріал, коментар через Облікову запис на Веб- сайті, самостійно і за свій рахунок дозволить такі скарги, претензії і позови з третьою стороною, а якщо Адміністрація Веб-сайту при цьому зазнає збитків – компенсує такі збитки .
4.6. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності щодо будь-якого Контенту, розміщеного на Веб-сайті, і в разі виникнення спору Адміністрація Веб-сайту протягом 24 годин, з моменту отримання відповідного звернення, блокує матеріал щодо якого виникла суперечка, до моменту вирішення спірного питання.


5 . Інші умови.

5.1. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю всі Користувачі Бонусного Рахунку погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати
5.2. Покупець, приєднуючись до Угоди та приймаючи його умови, дає свою згоду на одержання інформації ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС», у тому числі рекламної, будь-яким способом, у тому числі мережами електрозв'язку, а саме телефонного, факсимільного, мобільного зв'язку, а також через мережу інтернет.
5.3. Адміністрація Веб-сайту за своїм вибором може надавати право доступу до певного контенту тільки для Зареєстрованих користувачів Веб-сайту.
5.4. Адміністрація Веб-сайту інформує користувачів про обмеження доступу до певного контенту, шляхом розміщення відповідної інформації в момент кліка Користувача на Контент на Веб-сайті, що зацікавив, перед початком доступу .
5.5. Ця Угода та Правила, а також зміни і доповнення до них, набувають чинності з моменту їх розміщення за адресою https://livesta.com.ua

5.6.
Застосовним правом за цією Угодою та Правилам є право України. Усі суперечки з приводу Угоди та Правил вирішуються згідно з чинним законодавством України.