Вітаємо,
Кошик
Авторизуйтесь щоб отримати знижку
від 25 до 30%
та розширені можливості!

Правила ділової етики в компанії «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС»


Ці Правила регулюють порядок взаємовідносин: між ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС» та Консультантами, Консультантами та Регіональними менеджерами ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС».
Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС" - здійснює господарську діяльність, основним видом діяльності є торгівля парфумовано-косметичною продукцією, побутовою хімією, тощо, яка спрямована на отримання доходу та прибутку через розповсюдження мережею Консультантів за допомогою Каталогу (друковане та/або електронне видання Компанії, в якому з рекламними цілями опублікована інформація про Продукцію Компанії, знижки, надбавки, а також спеціальні маркетингові пропозиції).
Консультант – особа, яка зареєстрована в Системі та одержала унікальний реєстраційний номер та надає послуги з пошуку та залучення нових Покупців/Консультантів Продукції Компанії, а також інші послуги, надання, яких передбачено укладеними між Консультантом та Компанією Договором про надання послуг.
Покупець - фізична особа, яка не зареєстрована, як Консультант, та не отримала унікальний реєстраційний номер, за сприянням Консультанта уклала Основний договір з Компанією.
 Основний договір – договір приєднання до запропонованих Компанією умов відповідно до публічної пропозиції укласти Договір роздрібної купівлі-продажу Продукції (оприлюднений на сайті Замовника за адресою:  www.livesta.com.ua).

1. Умови реєстрації:

1.1 Набір Консультантів здійснюється за сприяння Спонсорів, вищих Спонсорів, Статусників, Регіональних менеджерів та інших джерел комунікацій Компанії.
1.2 Консультантами можуть бути зареєстровані:
 • громадяни України віком від 18 років на момент реєстрації;
 • громадяни України, які досягли 16 років і зареєстровані як фізичні особи-підприємці на момент реєстрації;
 • громадяни інших держав/особи без громадянства України, які досягли 18 років і на законних підставах проживають на території України.
     
 1.3 Реєстрація Консультантів здійснюється через сайт або облікову систему Компанії та через форму реєстрації.
 1.4 Поля в реєстраційній картці, що підлягають обов’язковому заповненню:
 • прізвище, ім’я, по батькові – повинно повністю відповідати паспортним даним нового Консультанта;
 • фактична адреса проживання (адреса, за якою на даний момент мешкає Консультант);
 • номер мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти (e-mail).
1.5 Реєстраційна форма заповнюється виключно українською мовою.
1.6 Зареєструвавшись та надавши згоду на умови співпраці з Компанією, Консультант отримує унікальний реєстраційний номер Консультанта.
Зверніть увагу!
Якщо зазначений номер телефону відноситься або зареєстрований в іншого Консультанта, то система не зможе зареєструвати нового Консультанта на цей номер мобільного телефону.

1.7 У разі нерозміщення замовлення на купівлю продукції протягом шести періодів із моменту розміщення Консультантом останнього замовлення, Договір із Консультантом вважається автоматично розірваним, особистий реєстраційний номер Консультанта потрапляє в архів, Консультант термінується.
1.8 Сторони розуміють і підтверджують, що в результаті успішної реєстрації Консультанта між Консультантом та Компанією не виникають жодні агентські та/або трудові відносини.
1.9 Для отримання винагороди Консультанту необхідно пройти процедуру підписання Договору (процедура підписання Договору прописана на сайті Компанії livesta.com.ua).
1.10 За коректність і повне заповнення реєстраційних даних Консультанта, а також за відповідність наданих ксерокопій реєстраційних документів їх оригіналам і достовірність підпису Консультанта на ксерокопіях документів несе відповідальність особа, якій належать ці документи та дані. У разі виявлення невідповідності в документах або наданих даних Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію Договору, особистий реєстраційний номер Консультанта відправити в архів, Консультант термінується.
1.11 У разі зміни адреси електронної пошти (e-mail) та/або унікального номера мобільного телефону Консультант звертається до представника Компанії для коригування номера мобільного телефону та/або адреси електронної пошти (e-mail) у системі.
1.12 У разі зміни адреси реєстрації/прописки, паспорта та/або прізвища Консультант повідомляє Компанію листом із наданням копій документів, що підтверджують вказані зміни.
1.13 При реєстрації Консультант заявляє та гарантує Компанії, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, має належну цивільну дієздатність та правоздатність для виконання зобов’язань, прописаних у Правилах.

2. Консультант обіцяє наступне:

2.1. Виконувати свої зобов’язання, зазначені в Правилах та Договорі, належним чином, сумлінно, відповідно до вимог Компанії.
2.2. Використовувати чесні та коректні методи в своїй роботі.
2.3. Дотримуватися норм етики в спілкуванні з Покупцями/Консультантами, відповідати загальноприйнятому діловому іміджу в зовнішньому вигляді та поведінці.
2.4. В період співпраці з Компанією зі статусу- Золотого Директора та вище зобов’язується не вступати в трудові, господарські (бути засновником/учасником) або цивільно-правові відносини (як на платній, так і на безкоштовній основі) з третіми особами-учасниками сегмента багаторівневого маркетингу або прямих продажів, які використовують методи й сегменти популяризації та продажу товарів, аналогічні тим, які використовує в своїй діяльності ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС».
2.5. Сприяти розвитку ринку Продукції Компанії, сприяти збільшенню продажів Продукції шляхом пошуку та залучення нових Покупців Продукції та/або нових Консультантів.
2.6. Проводити консультацію, роз’яснення та надавати будь-яку допомогу Покупцям при виборі Продукції. Демонструвати покупцям і потенційним покупцям зразки й новинки Продукції, Каталоги, плакати та іншу друковану продукцію. Інформувати та/або консультувати потенційних покупців про споживчі властивості асортименту та інші особливості Продукції. Консультант зобов’язується надавати виключно ту інформацію, яка міститься в інформаційних матеріалах, що випускає Компанія та/або офіційні партнери – виробники Продукції.
2.7. Контролювати своєчасність оплати замовлень Продукції Покупцями.
2.8. Відвідувати навчальні, рекламні, ознайомлювальні та інші заходи (семінари, конференції, презентації, і т.ін.), що організовуються Компанією.
2.9. Розміщувати посилання на адресу сайту Компанії (livesta.com.ua) та/або посилання на особисту сторінку Компанії при використанні об’єктів інтелектуальної власності Компанії (аудіовізуальні твори, текстова інформація тощо). Консультант на своїй сторінці в мережі інтернет не має права використовувати назву «офіційний сайт LIVESTA» та будь-які інші формулювання, з яких можна зробити висновок, що ця інформація походить безпосередньо від Компанії. При порушенні взятих на себе зобов’язань Консультант/Покупець буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.
2.10. Не робити дій, які прямо чи опосередковано можуть завдати шкоди Компанії, негативно вплинути на її ділову репутацію. Дотримуватись правил Компанії.
2.11. Не допускати розголошення та/або будь-якого розповсюдження отриманої від Замовника конфіденційної інформації, визначеної нормами Договору та/або Правилами.

3. ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС» обіцяє наступне:

3.1. Виплачувати винагороду в порядку та в розмірі, передбаченому Договором та «Календарем виплат, закриття періодів та подання документів».
3.2. Надавати можливість Консультантам купувати Продукцію зі знижкою.
3.3. При розміщенні в Системі замовлень Покупців Консультант має право самостійно визначати (обирати) спосіб доставки/видачі Продукції Покупцям, а саме:
а) видача Консультантом/Покупцем, що розмістив замовлення Покупця;
б) доставка безпосередньо Покупцеві транспортними/кур’єрськими службами доставки;
в) посилкою до поштового відділення Покупця тощо.

4. Взаємовідносини між Консультантами

4.1 Між окремими структурами може існувати тільки здорова та чесна конкуренція, заснована на взаємній повазі.
4.2 Переманювання Консультантів з інших структур суворо забороняється. У зв’язку з цим потрібно особливо виділити наступні неприпустимі дії:
 • підбурювання Консультантів до несанкціонованого переходу в іншу структуру за допомогою обіцянок кращого керівництва та більших можливостей кар’єрного росту;
 • схиляння Консультантів до розірвання Договору через підставних осіб;
 • негативні й дискредитуючи оцінки та висловлювання про інших Консультантів і структури;
 • розповсюдження недостовірних відомостей через загальнодоступні засоби соціальної комунікації.
4.3. При помилковій реєстрації Консультант може перевестись під коректного спонсора протягом 5 діб з моменту реєстрації:


4.3.1 Консультант без замовлення:
 • Для цього Консультанту потрібно особисто звернутися в компанію на електронну адресу zorenko@livesta.com.ua з заявою в довільній формі про зміну спонсора. Компанія залишає за собою право задовільнити звернення без погодження зі спонсорами.
 • Якщо термін подачі заявки було вичерпано, подібні звернення не розглядаються.
      4.3.2 Консультант із замовленням:
 • Процедура переведення можлива виключно з наступного каталогу.
 • Для цього Консультанту потрібно особисто звернутися в компанію на електронну адресу zorenko@livesta.com.ua з заявою в довільній формі про зміну спонсора. Компанія залишає за собою право задовільнити звернення без погодження зі спонсорами.
 • Якщо термін подачі заявки було вичерпано, подібні звернення не розглядаються.
4.4 Консультант новачок/відновлений який не оформлював замовлення термінується після 2-х каталогів з моменту реєстрації.
4.5 Перереєстрація Консультанта – це ШАХРАЙСТВО.
 • У разі виникнення такої ситуації, реєстраційний номер такого Консультанта термінують, поставивши всі сторони до відома.
4.6. Якщо новий/відновлений консультант зареєструвався у 2-х або більше спонсорів одночасно, фінальний вибір за Консультантом.
      Зміна спонсора можлива в рамках першого каталогу співпраці.
 • Для цього Консультанту потрібно особисто звернутися в компанію на електронну адресу zorenko@livesta.com.ua з заявою в довільній формі про зміну спонсора.
  Всі інші реєстраційні номера Консультанта автоматично термінуються.
 • Якщо консультант оформлював замовлення, процедура переведення можлива з наступного каталогу.
4.7. Консультанти, які мають статус по Маркетинг-плану, заборонено переходити в іншу структуру.

4.8. У разі незгоди зі своїм Спонсором Консультант має наступне право на вибір:
 • працювати з вищим Спонсором в питаннях розвитку команди та отримання інформаційної допомоги;
 • термінуватися та після закінчення періоду дії 6 Каталогів відновитися під будь-яким Спонсором без структури.
4.9. Винятки з вимог цього розділу: Консультант може перейти до іншої структури в разі згоди трьох сторін, а саме Спонсора, вищого Спонсора та Консультанта.
 • У разі незгоди з усіма вище зазначеними правилами: Консультант може перейти під компанію, але без структури.
 • Перевід структури можливий тільки по заяві від кожного з Консультантів за їх власним бажанням.
4.10. Консультант який рекламує/продає Продукцію Покупцю зобов’язаний посилатися на ціни які зазначені в діючому Каталозі.
4.11. Якщо Консультант зловживає правами щодо реєстрації/перереєстрації та/або порушує норми цих Правил та/або Договору, Компанія має право застосувати до Консультанта такі санкції, як попередження, та провести інформаційну роботу з Консультантом, що порушує Правила та/або Договір. За повторне вчинення аналогічного порушення Компанія в односторонньому порядку достроково розриває Договір та термінує Консультанта без права відновлення, а структура термінованого Консультанта переходить до вищого Спонсора.


5. Особливі умови

5.1. Взаємовідносини Компанія-Консультант починаються з моменту реєстрації.
5.2. Винагорода виплачується Компанією тільки після виконання Консультантом зобов’язання, передбаченого умовами Договору. Компанія не несе відповідальність за затримку виплати винагороди до моменту повного виконання Консультантом зазначених зобов’язань незалежно від обставин.
5.3. Компанія має право відмовити в реєстрації Консультанта (присвоєння реєстраційного номера) в разі надання недостовірної інформації та/або отримання її не в повному обсязі та/або з порушенням правил її заповнення.
5.4. Консультант повинен напряму або через свого Спонсора співпрацювати з Регіональним менеджером.
5.5. Компанія залишає за собою право доповнювати та змінювати Правила. Правила зі змінами/доповненнями вступають в силу з моменту опублікування Правил в новій редакції на сайті та/або в Системі.